Dun-&-Bradstreet-partner-MSP-Forumu-Sarajevo

Dun & Bradstreet partner MSP Forumu Sarajevo

Dun & Bradstreet, najveći globalni pružatelja poslovnih podataka i uvida, čiji je dio od januara 2021. i kompanija Bisnode, partner je MSP Foruma.

Kao Dun & Bradstreet, pod brendom tradicije stare više od 200 godina, nastavljamo podržavati naše klijente i partnere da rastu i napreduju na tržištu pružajući im podatke, analitiku i rješenja. Stoga smo rado podržali InStore magazin i marketinšku agenciju Altermediju u organizaciji ovog izuzetno značajnog biznis događaja u BiH, namijenjenog vlasnicima i menadžmentu MSP u realnom sektoru, čiji je cilje da ukaže na značaj malih i srednjih preduzeća kao motora bez kojeg nema ubrzanog oporavka domaće ekonomije, da razmjenom međusobnih iskustava olakša rješavanje problema u bitno izmjenjenim uslovima poslovanja.

MSP U BIH U BROJKAMA

U martu 2021. navršava se godinu dana od proglašenja pandemije i uvođenja vanrednog stanja, koje je prošle godine uslovilo pad BDP-a BiH za oko pet posto, ali je pad prihoda u većini MSP bio daleko veći od toga, uprkos mjerama podrške Vlade BiH. Mala i srednja preduzeća su područje kojem se ne posvećuje dovoljno pažnje u Bosni i Hercegovini, iako su značajan faktor ekonomskog rasta o čemu najbolje govore činjenice da više od 90& kompanija u BiH spada u ovu katergoriju a zapošljavaju oko 64 posto ukupno zaposlenih u BiH.

Za analizu koju je Dun & Bradstreet Company pripremio kao partner MSP Foruma Sarajevo, prema dva osnovna kriterija: uključena su mala i srednja preduzeća sa prihodom većim od 100.000 EUR koja predaju završne račune nadležnim agencijama u BiH. Evo kako ove kompanije izgledaju u osnovnim brojkama:

15.361 kompanija spada u navedenu kategoriju,

80% njih spadaju u male kompanije,

92% predaju završne račune nadležnim agencijama, odnosno posluju transparentno,

36% bavi se trgovinom na veliko i malo, dakle nalaze se u G grani poslovanja

19% je u oblasti prerađivačke industrije

66% radi više od 10 godina što pokazuje stabilnost poslovanja

22,3 MLD KM je ukupni prihodi u prošloj godini

  1,5 MLD KM netto prihodu prošloj godini

(Analiza rađena na poslovnim rješenjima Dun&Bradstreet Company, Izvor podataka: FIA, APIF, Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH)

Imperativ opstanka i rasta MSP je tehnološko usavrašavanje, digitalizacija, inovacije, stvaranje novih i unaprjeđenje postojećih proizvoda i usluga te olakšan pristup novim izvorima finansiranja pa će sve ovo i biti teme o kojima ćemo razgovarati na Forumu.

Prijavite se na https://www.msp-forum.ba/ poslušajte korisne informacije i razmjenite iskustva radi rješavanja problema u bitno izmjenjenim uslovima poslovanja. 

Želite li vidjeti kako posluju ove kompanije i pronaći među njima novog poslovnog partnera?

Kontaktirajte nas na 033 215 454 ili besplatan broj 0800 22 337.

O Dun & Bradstreet-u

Dun & Bradstreet, vodeći svjetski dobavljač podataka i analitike, omogućava kompanijama širom svijeta da poboljšaju donošenje odluka i poslovne performanse. Data Cloud Dun & Bradstreet pokreće rješenja i pruža uvide koji kupcima omogućavaju ubrzanje prihoda, niže troškove, ublažavanje rizika i transformaciju njihovog poslovanja. Od 1841. kompanije svih veličina oslanjaju se na Dun & Bradstreet kako bi im pomogle u upravljanju rizicima i otkrivanju prilika.

Scroll to top