Opšti Uslovi

www.biznispromo.com (kupon popust) je interaktivni internet sadržaj u vlasništvu Itd Marketing d.o.o. Banja Luka koji u ulozi zastupnika obezbjeđuje usluge informativnog posredovanja između korisnika sajta i svojih partnera – zastupanika. Sajt svoje poslovanje zasniva na posredničkim uslugama, poslovnim partnerima naplaćuje članstvo, dok je za posetioce sadržaj besplatan. Namenjen je svim licima starijim od 18 godina. Korišćenjem sajta, podrazumijeva se da ste pročitali, razumjeli i složili se sa “Opštim uslovima korišćenja”.

Opšti uslovi

Pod korišćenjem sajta se podrazumijeva da ste se složili sa “Opštim uslovima korišćenja” te ako se sa istima ne slažete, molimo vas da ponude sajta ne koristite. Itd Marketing d.o.o. zadržava pravo da ukine pravo na korišćenje bilo kom komitentu ili korisniku , bez ikakvog obrazloženja.
Itd Marketing d.o.o. zadržava pravo na izmjene “Uslova” bez ikakve najave. Savjetujemo vam da uslove pročitate kako bi ste bili informisan o pravilima, u slučaju promjene podrazumijevamo da ste uslove pročitali, razumjeli i prihvatili. Za eventualne sporove, proisteklih iz Uslova, nadležan je Privredni sud u Banjaluci.

Vaša odgovornost

Zabranjeno je objavljivati ili putem sajta prenositi sadržaj, koji na bilo koji način ugrožava lična prava ili koji je nezakonit, prijeteći, vulgaran, diskriminirajući, itd.

Autorska prava i zaštitni znaci

Sadržaj sajta je intelektualna svojina i ekskluzivno vlasništvo Itd Marketing d.o.o. Banja Luka ili je za njih dobijena dozvola vlasnika. Kopiranje, distribucija, povezivanje, preuzimanje ili na bilo koji način korišćenje sadržaja sajta je zabranjeno bez odobrenja Itd Marketing d.o.o. Banja Luka.
Možete kopirati ili preuzeti vijesti (članke) uz obavezno potpisivanje i linkovanje izvora.

Sadržaji generisani od strane trećih lica

Itd Marketing d.o.o. Banja Luka ne može garantovati za tačnost, potpunost i korisnost informacija, mišljenja, saveta i sličnih sadržaja na stranicama sajta te povezanost sa trećim licima za čije sadržaje Itd Marketing d.o.o. Banja Luka nema nikakvu odgovornost. Ako stupate u kontakt sa trećim licima preko sajta, to činite na vlastitu odgovornost.

Ograničenje odgovornosti

U slučaju zakonskih sporova Itd Marketing d.o.o. Banja Luka  ni njegovi partneri ne snose odgovornost za moguće prekide rada sajta izazvan višom silom, štetu nastalu na vašem računarskom sistemu u periodu korištenja sajta ili nekih usluga.
U slučaju sporova koji ne mogu biti izuzeti ili tretirani izvan zakona o zaštiti potrošača, odgovornost Itd Marketinga d.o.o. Banja Luka (u skladu sa zakonom) se ograničava na:

  • po pitanju robe: popravku ili zamjenu robe ili snošenje troškova za popravku ili zamjenu;
  • po pitanju usluga: obezbjeđivanje iste ili ekvivalentne usluge ili snošenje troškova obezbjeđivanja iste ili ekvivalentne usluge

Itd Marketing d.o.o Banja Luka ne snosi odgovornost za kašnjenje u izvršenju svojih obaveza iz Uslova, ukoliko je kašnjenje prouzrokovano prirodnim nepogodama, vanrednim situacijama, društveno socijalnim nemirima, nesrećama, epidemijama i sličnim događajima i okolnostima koji su van kontrole Itd Marketing d.o.o. Banja Luka, a koji nisu posljedica našeg neodgovornog poslovanja kao privrednog subjekta.


Preuzimanje kupona

Ponuda objavljena na sajtu postaje validna javnim objavljivanjem, ako drugačije nije definisano Uslovima kupona, a prestaje da bude validna kada se ukloni sa sajta, kada dostigne maksimalan broj narudžbi ili je van roka važenja kupona. Kupon može biti u obliku materijalnog ili štampanog kupona, jedinstvenog koda (identifikacionog broja) ili u elektronskom obliku, a biće vam dostupan za preuzimanje nakon popunjene forme ili plaćanja te poslat na vaš e mail. Itd Marketing d.o.o. Banja Luka nije odgovoran za štetu koja je posljedica toga što niste primili kupon u slučaju da vam je preuzimanje elektronske datoteke iz nekog razoga blokirano, i slično kao što nije odgovoran ukoliko partner/zastupnik ne ispoštuje ugovoreno.

Reklamacije i povrat novca

Za eventualne reklamacije na robu ili usluge odgovoran je partner-zastupanik (pravno lice koje je ugovorilo sardnju sa Itd Marketing d.o.o. – odnosno subjekt koji nudi predmetno dobro)

Korišćenje kupona

Kupon izdat od strane sajta www.biznispromo.com u vlasništvu Itd Marketing d.o.o. možete iskoristiti kod odgovarajućeg partnera po uslovima vezanim za odgovarajuću ponudu. Partner, a ne Itd Marketing d.o.o. Banja Luka snosi potpunu odgovornost za obezbeđivanje robe ili pružanje usluge, koji su predmet ponude za koju ste preuzeli kupon. Svaki kupon je važeći isključivo ako sadrži identifikacioni kod (broj kupona).

Uslovi kupona

Svaki kupon može uključivati svoje specifične uslove, pravila i ograničenja, o čemu ćete biti obavešteni prije poručivanja kupona u tekstualnom opisu ponude na sajtu. Ukoliko postoji neusaglašenost Uslova i specifičnih uslova kupona, prevagnuće specifični uslovi kupona.

Ukoliko drugačije nije određeno uslovima kupona, sledeći uslovi važe za sve kupone

  • kuponi se ne mogu zamijeniti za novac
  • kuponi se ne mogu koristiti uz dodatne kupone ili popuste
  • kupon u štampanom obliku potrebno je priložiti odgovarajućem Partneru radi realizacije predmetne ponude

Kupon sa rokom važenja na sebi ima rok važenja kupona nalazi se na kuponu, i svi kuponi gube sadržajnu vrijednost van roka važenja. Kuponi se bez napismene dozvole Itd Marketing d.o.o. Banja Luka ne mogu preprodavati, umnožavati ili koristiti u promotivne i komercijalne svrhe.

Uslovi ponude – Usluga i Roba

Sve ponude vezane za usluge, prirodno su ograničene kapacitetom partnera i često je potrebno izvršiti zakazivanje ranije na vrijeme, direktno kod partnera. Itd Marketing d.o.o. Banja Luka vam ne može garantovati da će usluga biti dostupna u vama željeno vrijeme. Prihvatanjem “Uslova” slažete se da zakazivanje podliježe posebnim uslovima samog partnera. Ako otkažete zakazani termin, koji ste ugovorili sa partnerom, može se desiti da vam se naplati otkazivanje, ako je to propisano partnerovim uslovima poslovanja. Za ponude u vezi robe, može od vas biti zahtijevano da podignete robu sa tačno određene lokacije ili da se dostava bude naplaćena. Za eventualne reklamacije na predmetnu robu ili usluge odgovoran je partner-zastupanik (pravno lice – subjekt koji nudi predmetno dobro).Ukoliko imate osnovanu reklamaciju, a ne uspijevate da ostvarite svoja prava kod nekog od naših partnera obratite nam se na info@biznispromo.com

Politika privatnosti

Politika privatnosti na sajtu www.biznispromo.com – Vlasnik sajta Itd Marketing d.o.o. posvećen je zaštiti vaše privatnosti na internetu. Molimo vas da pročitate i upoznate se sa načinom na koji koristimo i prikupljamo podatke o korisnicima sajta. Ako imate detaljnija pitanja molimo vas da nam se obratite putem e-maila: info@biznispromo.com

Prilikom pristupa sajtu ili njegovim korišćenjem, podrazumijeva se da ste se upoznali i razumjeli uslove korišćenja i politiku privatnosti opisanu na ovim stranicama. Vašom odlukom da koristite sajt automatski prihvatate uslove korišćenja i politiku privatnosti sajta. Ako se, naprotiv, sa ovime ne slažete, molimo vas da ne pristupate i ne koristite www.biznispromo.com

Promjena politike privatnosti

Itd Marketing d.o.o. zadržava pravo da politiku privatnosti promijeni u bilo koje vrijeme, objavljivanjem iste na stranicama sajta. Izmijenjena politika privatnosti stupa na snagu momentalno po objavljivanju. Vaša je odgovornost da se informišete i budete obaviješteni o bilo kakvim promjenama politike privatnosti. Savjetujemo vam da povremeno pregledate ove stranice, jer se vašim prisustvom na sajtu podrazuijmeva da ste upoznati i saglasni sa mogućim izmjenama politike privatnosti.

O prikupljenim podacima i njihovoj upotrebi

Itd Marketing d.o.o. o korisnicima sajta prikuplja dve vrste podataka: lične i opšte.

Lični podaci – Ovo su podaci o konkretnom korisniku sajta. Kada ste aktivni na sajtu, recimo kada preuzimate kupon ili gledate stranice, možemo od vas tražiti da nam ostavite lične podatke. Vaš je izbor da li ćete ostaviti tražene podatke. Mi tom prilikom od vas možemo tražiti podatke, kao što su, vaše ime, email adresa, poštanska adresa, broj telefona, datum rođenja i slično.


Zavisno od vrste vaše aktivnosti na sajtu od vas mogu biti zatražene dobrovoljne informacije. Vaše lične podatke koristimo kako bi poboljšali operativnost sajta, ostvarili efikasniju saradnju, analizirali korišćenje sajta, adetkvatno dizajnirali ponudu. Na primjer vaše komentare ili ocjene možemo iskoristiti u promotivnim materijalima ili ih objaviti na sajtu. Vaše lične podatke takođe možemo iskoristiti pri rješavanju mogućih sporova i problema nastalih upotrebom sajta, u administraciji, za komunikaciju, kao i za saradnju sa nadležnim zakonskim organima.

Opšti podaci – Ovo su podaci koji ne identifikuju korisnika. Obuhvataju podatke o sajtu preko koga ste pristupili našem sadržaju (URL) ili o sajtu kome ste pristupili preko našeg sadržaja, tip brauzera koji koristite i vašu IP (internet protocol) adresu i sl.
Mi ili naši partneri imamo pristup ovim informacijama preko određenih alatki. Ove informacije koristimo za analizu poslovanja, prikupljanje demografskih podataka, za saradnju sa nadležnim zakonskim organima i sl. Ove podatke dijelimo sa našim partnerima u cilju veće efikasnosti i dobre poslovne prakse.

Pristup ličnim podacima 

Vaše lične podatke čuvamo u strogoj privatnosti i ne dijelimo ih osim u dole navedenim slučajevima:

Vaše podatke možemo podeliti sa našim partnerima. Itd Marketing d.o.o. Banja Luka sarađuje sa partnerima, koji mogu prikupljati podatke o svojim klijentima, odnosno korisnicima sajta koji su poručili ili pokazali interesovanje za njihovu ponudu. U tom slučaju neke od vaših ličnih podataka dobiju naši partneri. Vašom odlukom da nam ostavite podatke, kako biste obavili određenu aktivnost, a koja zahtijeva da se identifikujete, znači da ste saglasni da lične podatke podijelite i sa našim partnerom koji je u vezi sa navedenom aktivnošću, odnosno ponudom. Itd Marketing d.o.o. se ograničava od odgovornosti za partnerovu upotrebu vaših ličnih podataka. Partnere obaveštavamo da pažljivo postupaju sa ovim podacima, u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, poštujući vašu privatnost i da ih mogu koristiti isključivo vezano za konkretnu ponudu partnera, definisanu posredničkim ugovorom sa Itd Marketing d.o.o.

Vaše podatke možemo podijeliti sa adekvatnim i nadležnim trećim licima. Vaše lične podatke možemo podijeliti sa trećim licima, kao što su kurirske službe, prevoznici, finansijske institucije, poslovni saradnici vezano za marketing, razvoj softvera, analizu poslovanja i sl. Itd Marketing d.o.o. se ograničava od odgovornosti za upotrebu vaših podataka od strane pomenutih trećih lica. Ističemo da ih eksplicitno upozoravamo da sa podacima postupaju, poštujući vašu privatnost i u skladu sa zakonom, definišu politiku privatnosti svojih djelatnosti.

Vaše podatke možemo podijeliti sa novim vlasnicima u slučaju prenosa vlasništva sajta od Itd Marketinga d.o.o. Kao i u bilo kojem poslu, nama se može promijeniti vlasnička struktura. U ovom slučaju našu bazu podataka uključujući i vaše lične podatke mi prosleđujemo novim vlasnicima. Podaci i dalje ostaju zaštićeni i podliježu ovdje objavljenoj politici privatnosti.

Vaše podatke možemo podijeliti u cilju da se zaštitimo ili da zaštitimo druge. Vaše lične podatke možemo podijeliti u slučajevima kada procijenimo da je to u skladu sa zakonom ili potrebno kako bi se sprovele zakonske odredbe ili uslovi korišćenja sajta. Kako bi se zaštitila privatna svojina, lična prava i bezbednost sajta, korisnika ili trećih lica.

Pristup opštim podacima

Vaše opšte podatke čuvamo zaštićene i u tajnosti, ali ih dijelimo u cilju uspešnog poslovanja sa partnerima i saradnicima. Odobravamo korišćenje ovih informacija za kreiranje statističke baze, kako bi smo podigli efikasnost i kvalitet sajta. Podatke takođe možemo objavljivati u promotivne svrhe.

Arhiviranje podataka

Podatke u vezi sa preuzetim kuponima nismo u mogućnosti da uklonimo, već ih moramo arhivirati, kako bi smo poslovali u skladu sa zakonom.

Bezbijednost podataka

Bezbijednost podataka je za nas veoma ozbiljno pitanje i mi primenjujemo sve mjere predostrožnosti koje su u našoj mogućnosti, kako bi vaše lične podatke bezbjedno čuvali. Vi svojim podacima možete pristupiti putem registrovanog naloga, koristeći email adresu i jedinstvenu lozinku. Vaši podaci čuvaju se na serveru koji ima SSL bezbednosti sertifikat, tako da su važne informacije kodirane i u zaštićenom obliku se prenose od i ka serveru. Samo odabrano osoblje i saradnici imaju pristup ovim podacima. Na žalost, prenos podataka preko interneta, kao ni preko bilo koje bežične mreže nije 100% siguran. Mi samo možemo djelovati predostrožno i zato u cilju bezbjednosti koristimo najsavremenije alatke iz oblasti. Shodno tome ne možemo preuzeti odgovornost za prenos informacija sa i ka sajtu.

Praćenje podataka

Cookies
Kako bi vam pružili ugodniju uslugu i korišćenje sajta, na vašem kompijuteru se registruju i čuvaju “Cookies”. Koristimo ih kako bi skratili prazan hod i kako bi smo lakše identifikovali naše korisnike. Pomoću njih prikupljamo opšte informacije o korisnicima i pružimo prestižan nivo usluge.

Politika privatnosti, ovdje navedena, obuhvata cookies –e sajta, ali ne pokriva treća lica koja se mogu reklamirati putem našeg sajta. Većina brauzera automatski prihvata cookies, ali ih takođe možete neutralisati podešavanjem vašeg brauzera. Može se desiti da neki dijelovi sajta u ovom slučaju ne funkcionišu optimalno.

Ostale tehnologije

Kako bismo uspješno razvijali sajt i ugodili svojim korisnicima koristimo i druge tehnologije koje prikupljaju opšte podatke o posjetiocima sajta. Prateći ponašanje korisnika kreiramo ugodno iskustvo za sve posetioce, a neke od tehnologija koje nam za to služe su “pixel tags” i “web beacons”. U istu svrhu služe i slične tehnologije koje upotrebljavaju neki od naših poslovnih partnera, marketinške agencije, internet eksperti, prijateljski sajtovi itd.

Politika privatnosti sajtova trećih lica

Ovdje navedena politika privatnosti, odnosi se na podatke i informacije koje prikupljamo od svojih korisnika. Drugi internet sajtovi koji su pristupačni putem www.biznispromo.com imaju svoju politiku privatnosti nezavisnu od naše. Savetujemo vas da se informišete o istoj u slučaju da ih koristite. Mi ne snosimo nikakvu odgovornost za korišćenje ovih internet sadržaja.

Djeca

Djeci ispod 18 godina je zabranjeno korišćenje sajta. Itd Marketing d.o.o. ne objavljuje sadržaje za maloljetna lica, niti je bilo koji sadržaj sajta dizajniran kako bi privukao lica mlađa od 18. godina. Ako ste maloljetni, molimo vas da ne koristite stranice sajta, osim uz superviziju roditelja ili staratelja. Hvala na razumijevanju, uživajte u ponudama i pogodnostima koje vam nudi naš sajt. Uslovi za korišćenja sajta su po pravilu neophodni za dobro poslovanje kao i za zadovoljnog partnera i korisnika. Itd Marketing d.o.o. je tu da svim stranama obezbijedi kvalitetet i korist.

Saradnja

Potrebna vam je internet promocija vaših proizvoda, usluga, popusta, akcija, marketing kampanja, kreiranje i održavanje društvenih mreža, izrada i održavanje web sajta, SEO, grafički dizajn, organizacija događaja, promocija na portalima kroz bannere ili PR članke, program za poslovanje ERP i slično KONTAKTIRAJTE NAS!

U dogovoru sa vama, individualnim pristupom, ciljanim poterbama vaš brend i vaša firma dobijaće nove klijente i reputaciju.


Koristimo provjerene strategije koje privlače pažnju “publike” i okupljaju ciljanu klijentelu.

Kontaktirajte nas na info@biznispromo.com

BIZNISPROMO (KUPON POPUST) – ITD MARKETING

Želimo Vam prijatno iskustvo!