privredna-komora-republike-srpske-mjere-za-ublazavanje-krize-biznispromo

Privredna komora RS ukazala je na niz nejasnoća u Uredbi o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica

BANJALUKA – Privredna komora RS ukazala je na niz nejasnoća u Uredbi sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed virusa korona te zatražila pojašnjenja Ministarstva finansija i Vlade Srpske.

Privredna komora Srpske istakla je da je dobila veliki broj upita od poslovnih subjekata vezano za mjere koje provodi Vlada RS, a između ostalog najviše se odnosilo na odredbu Poreske uprave RS kojom su privredna društva obavezna podnijeti pisanu izjavu da su tokom novonastale situacije ograničili ili potpuno obustavili svoj rad, a da pri tom ovom odredbom nisu propisani kriterijumi i način dokazivanja prestanka rada poslovnih subjekata.

„Veliki broj upita  odnosi se na odredbe ove uredbe, a među najznačajnijim su pitanja u vezi sa članom 13. Uredbe, kojim se definiše podrška za zaposlene kod pravnih lica i preduzetnika kojim je zabranjeno obavljanje djelatnosti i koji su prestali sa radom zbog pandemije, i to tako što ova lica ostvaruju pravo na isplatu najniže plate sa doprinosima za april 2020. godine, a poslodavci su obavezni da podnesu pisanu izjavu Poreskoj upravi RS sa zahtjevom za isplatu najniže plate najkasnije do 10. juna 2020. godine za april 2020. godine“, rekli su iz Privredne komore.

Ističu da na internet stranici Poreske uprave još uvijek nema obrasca pisane izjave za podnošenje zahtjeva za isplatu najniže plate za april.

„Takođe, nije definisan period prestanka rada koji je relevantan za ostvarivanje prava – privredna društva odluke o prestanku rada donose u različitim periodima, što zavisi od mogućnosti održavanja poslovne aktivnosti (kapaciteta repromaterijala, skladišta, plasmana, transporta, zdravstvenog stanja zaposlenih, otkazivanja ili prolongiranja narudžbi, otkazivanja ili prolongiranja poslovne saradnje, zabrane ulaska u strane zemlje itd.), što znači da privrednici odluku o prestanku rada mogu donijeti u toku aprila (npr. 10.4., 15.4. ili kasnije); s tim u vezi, da li pravo iz člana 13. Uredbe, ostvaruju i subjekti koji su prestali sa radom u toku aprila“, saopštili su iz Komore.

Ono što brine privrednike, jeste i činjenica da neki poslovni subjekti imaju poslovne jedinice i u drugim gradovima i opštinama u Republici Srppskoj, te da je njihov rad u nekim mjestima ograničen, a u nekim potpuno zabranjen, te kako će oni biti tretirani od strane države.

Osim toga, postavlja se pitanje kakav je tretman privrednih društava koja obavljaju više registrovanih djelatnosti od kojih neke nisu bile obuhvaćene zabranom rada.

Zabrinutost su istakli i privrednici koji su usljed štete koju je izazvala pandemija virusa korona morali otpustiti dio radnika, kao i pružanje podrške onim poslovnim subjektima koji su radili u kriznom periodu, ali u znatno manjem obimu.

„Usljed smanjene likvidnosti, nastupanja platežne nesposobnosti i zabrane ili prestanka obavljanja djelatnosti, određeni privredni subjekti  nisu bili u mogućnosti da zadrže radnike, zbog čega su im otkazali ugovore o radu (isključujući ugovore na određeno koji su prestali da važe istekom roka na koji su zaključeni. Osim toga značajno pitanje predstavlja kreiranje podrške za poslovne subjekte koji su u uslovima krize održali poslovnu aktivnost u smanjenom obimu, odnosno nisu prestali sa radom iako su poslovni, proizvodni, tehnološki proces sveli na minimum“, naveli su iz Privredne komore.

Dodaju da brojni  privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni zabranom rada i nisu prestali sa radom, ali svoje poslovne aktivnosti nisu mogli realizovati u punom kapacitetu zbog prestanka rada poslovnih partnera kojima plasiraju proizvode/usluge, zbog zabrana i ograničenja uvedenih u zemljama inostranih partnera, zbog otežanog transporta, nemogućnosti uvoza dovoljne količine repromaterijala ili izvoza svojih proizvoda.

Prema informacijama koje Privredna komora RS dobija u svakodnevnoj komunikaciji sa privrednim društvima koja nisu prestala sa radom, izvjesni nastavak vanrednih okolnosti i sve komplikacije u vezi sa zabranama, ograničenjima, otežanim realizacijama u zemlji i inostranstvu, ukazuju na neminovni prestanak rada ovih subjekata u maju.

„Rezerve repromaterijala su iscrpljene, uslovi za plasiranje proizvoda i usluga su i dalje otežani ili nemogući, oporavak poslovanja zavisi od oporavka partnera u inostranstvu koji su već u martu najavili da se nastavak saradnje ne može očekivati prije juna, a materijalna sredstva društava su potrošena na finansiranje plata zaposlenih, iako je poslovanje svedeno na minimum zbog primjene mjera zaštite zadravlja, oboljenja, izolacije i redukcija zbog smanjenog obima poslovanja“, rekli su iz Komore.

Takođe, navode da bi bilo korisno precizirati i koji je to organ u Vladi RS kojem bi ovi privrednici slali svoje informacije o stanju poslovanja, kao i procedure po kojima bi se ovo realizovalo i dokazivalo navedeno stanje.

CAPITAL: D.Eremija

Scroll to top