Poziv-za-dodjelu-sredstava-za-april-iz-Fonda-solidarnosti

Poziv za dodjelu sredstava za april iz Fonda solidarnosti

Vlada Republike Srpske pozvala je pravna lica i preduzetnike da se prijave radi izrade spiskova za dodjelu sredstava za april iz Fonda solidarnosti za obnovu Srpske, shodno članovima uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed virusa korona.

Pravna lica i preduzetnici, kojima je odlukama štabova za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti, koji su prestali sa radom zbog posljedica djelovanja pandemije /izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i slično/ ili posluju sa smanjenim obimom, treba da popune prijavu najkasnije do ponedjeljka, 4. maja.

Prijava će od sutra biti dostupna na internet stranici Vlade na adresi www.prijava.vladars.net, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Izvor: lat.rtrs.tv

Scroll to top