anketa-privredna-komora-za-preduzetnike-zbog-korona-virusa-biznispromo

Anketa za privrednike o uticaju korona virusa na privredu

Privredna komora Republike Srpske pokrenula je anketu među domaćim privrednicima koji su suočavaju sa teškoćama u poslovanju, prouzrokovanim širenjem virusa korona.

Kako su istakli, cilj ankete je sagledavanje ukupnih problema sa kojima se privreda Republike Srpske suočava zbog širenja ovog virusa i kreiranje sveobuhvatne analize, iz koje će proisteći prijedlozi mjera, koje će Komora uputiti nadležnim institucijama, kako bi nastale štete bile sanirane.

Pozvali su privrednike da popune anketu, koju mogu naći na internet stranici Komore: https://eankete.com/sr/anketa/166/korona.

„Komora će kontinuirano skupljati informacije putem ove ankete, sve dok virus korona bude uticao na poslovanje domaćih privrednih društava, što znači da preduzeća mogu u više navrata popunjavati anketu, ukoliko budu imali nove informacije“, naveli su u saopštenju.

Scroll to top